منطقه آزاد مشترک چین، ایران و پاکستان در چابهار تشکیل شود

رییس هیات مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار پیشنهاد داد منطقه آزاد مشترک چین ایران و پاکستان در مرز ریمدان چابهار در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان تشکیل شود به گزارش ایرنا عبدالرحیم کردی در نشست بررسی راهبردهای منطقه ای و معرفی ظرفیت ها و قابلیت های چابهار در بندرشهیدبهشتی با حضور وزیر امور خارجه اظهار داشت چابهار نقش بین المللی برای توسعه دارد و می تواند علاوه بر ایران نقش مؤثری در ادامه …