حمایت از سینمای قرآنی جزو اولویت های ویژه وزارت ارشاد است/ قسمت دوم «ملک سلیمان(ع)» حمایت خواهد شد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همیشه حمایت از فیلم های قرآنی را جزو اولویت های ویژه اش قرار داده است در همین راستا قسمت دوم ملک سلیمان ع از سوی دولت حمایت خواهد شد ادامه …