100هزار کارگر تولیدی مطالبات معوق دارند

یک کارشناس اقتصادی پیگیری مطالبات معوق 100 هزار کارگر کارخانه های تولیدی را در سال رونق تولید خواستار شد و تاکید کرد مثل موسسات اعتباری از کارخانه های تولیدی مشکل دار هم حمایت کنیم حمید نجف در گفت وگو با ایسنا بر ضرورت حمایت از بنگاه های تولیدی و کارگران آن تاکید کرد و گفت در سالی که به نام رونق تولید نام گرفته باید حمایت بیشتری از بنگاه های تولیدی که دچار مشکل شده اند شاهد باشیم و نیروهای کار این بنگاه ادامه …