جشنواره موج سواری در چابهار برگزار می شود

معاون گردشگری استان سیستان و بلوچستان خبر داد جشنواره موج سواری 30 خردادماه در منطقه چابهار برگزار می شود عکس از منطقه آزاد چابهار معاون گردشگری استان سیستان و بلوچستان خبر داد جشنواره موج سواری 30 خردادماه در منطقه چابهار برگزار می شود به گزارش ایسنا نشست هماهنگی جشنواره گردشگری موج سواری در منطقه آزاد چابهار برگزار شد معاون گردشگری استان سیستان و بلوچستان با اشاره به آماده کردن مقدمات برپایی این ادامه …