فیلم جدید اصغر فرهادی در شیراز آغاز شد

بر اساس اعلام ددلاین فیلم یک قهرمان باز هم در فضای تعلیقی آثار فرهادی ساخته می شود و بازیگران سرشناس ایرانی که پیش از این با فرهادی همکاری نداشته اند در این فیلم نقش آفرینی خواهند کرد بر اساس اعلام ددلاین فیلم یک قهرمان باز هم در فضای تعلیقی آثار فرهادی ساخته می شود و بازیگران سرشناس ایرانی که پیش از این با فرهادی همکاری نداشته اند در این فیلم نقش آفرینی خواهند کرد صراط نشریه سینمایی ددلاین از آغاز ");

196 –