قیمت نان کارشناسی شده ابلاغ شود

رییس اتحادیه صنف نانوایان همدان با بیان اینکه افزایش قیمت نان باید به صورت کارشناسی شده ابلاغ شود تا مشکلات واحدهای صنفی حل شود گفت اگر قیمت تعیین شده ابلاغ نشود کم فروشی و کیفیت پایین در نانوایی ها تداوم خواهد داشت ");

232 –