جزییات آمار معاملات بورس انرژی در بهار 98 + جدول

مرکز آمار با انتشار گزارش فصلی اقتصاد ایران اعلام کرد ارزش معاملات بورس انرژی در پایان بهار 98 با رشد اندک 0 1 درصدی نسبت به سه ماه پایانی سال 97 به 8 532 میلیارد ریال رسیده است گسترش نیوز جزییات اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که در پایان بهار 98 درمشتقه ارزش مبادلات با 80 3 درصد کاهش نسبت به فصل گذشته به 8 532 میلیارد ریال رسیده است ارزش معاملاتفیزیکی با 0 1 درصد افزایش به 32 284 میلیارد ریال رسیده و این در حالی ");

187 –