اثر «دیوید هاکنی» میلیون ها پوند فروخته شد

تابلو نقاشی اسپلش از دیوید هاکنی ـ نقاش مشهور بریتانیایی ـ در حراجی ساتبیز به قیمت بیش از 23 میلیون پوند فروخته شد به گزارش مملکت آنلاین این تابلو نقاشی که در سال 1966 و توسط دیوید هاکنی خلق شده است پیش تر در سال 2006 به قیمت 2 9 میلیون پوند در حراجی ساتبیز فروخته شد و روز گذشته بار دیگر در همان حراجی به عنوان گل سر سبد رویداد آثار هنری معاصر ساتبیز به فروش رسید با فروخته شدن این تابلو نقاشی به قیمت 23 1 میلیون پوند ");

308 –