جزییاتی از وضعیت بازار گل در آستانه روز زن

به گزارش رکنا سه روز دیگر ولادت باسعادت حضرت زهرا س است که در تقویم ملی ما روز زن و مـادر روزی برای تکریم زنان و مادران نام گذاری شده است و از آن جا که در همه این سال ها به گزارش رکنا سه روز دیگر ولادت باسعادت حضرت زهرا س است که در تقویم ملی ما روز زن و مـادر روزی برای تکریم زنان و مادران نام گذاری شده است و از آن جا که در همه این سال ها یک شاخه یا یک سبدگل یکی از رایج ترین هدایا به زنان و مادران ");

234 –