احمد میدری : بانکداران بزرگترین عامل فقر در دنیا هستند

احمد میدری اقتصاددان و استاد دانشگاه می گوید بعد از نظامیان بانکداران بزرگترین عامل فقر در دنیا هستند به ویژه از اواخر 1980 سرمایه داری مالی با عنوان ابزارهای مختلف به انتقال منافع مردم به بخش سرمایه داری مالی دست زده است و کمتر کشوری در تهران ایرنا احمد میدری اقتصاددان و استاد دانشگاه می گوید بعد از نظامیان بانکداران بزرگترین عامل فقر در دنیا هستند به ویژه از اواخر 1980 سرمایه داری مالی با عنوان ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *