نرخ بیکاری 96 کاهش یافت

بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیش تر نشان می دهد که 12 1 درصد از جمعیت فعال شاغل و بیکار بیکار بوده اند که نسبت به سال قبل 3 دهم درصد کاهش یافته است حاکی از آن است که این شاخص نسبت به سال 1395 0,3 درصد کاهش یافته است در سال 1396 40,3 درصد جمعیت 10 ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *