نهمین نمایشگاه آثار هنرمندان معاصر در نگارخانه لاله برپا می شود

نهمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران با حضور 86 هنرمند و بیش از 200 اثر هنری در نگارخانه لاله برپا می شود تهران ایرنا نهمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران با حضور 86 هنرمند و بیش از 200 اثر هنری در نگارخانه لاله برپا می شود به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی نگارخانه لاله این نگارخانه در چند سال اخیر با هدف رونق بخشی به اقتصاد هنر و تقویت بنیان های هنری شهر گام هایی برای ");

224 –