چهارمین شماره از دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر» منتشر شد

چهارمین شماره از دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر توسط موسسه فرهنگی و هنری مفتاح کرامت و سردبیری و مدیر مسئولی سیدجواد رایی ورعی به زیور طبع آراسته شد چهارمین شماره از دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر منتشر شد گروه اندیشه ــ چهارمین شماره از دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه معاصر توسط موسسه فرهنگی و هنری مفتاح کرامت و سردبیری و مدیر مسئولی سیدجواد رایی ورعی به زیور طبع آراسته شد ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *