امداد راهداران آستارا به 760 خودروی گرفتار در برف

رمضان دانش روز چهارشنبه اظهار کرد این خودروهای سبک و سنگین در سه روز گذشته به دلیل یخبندان برف و همراه نداشتن زنجیر چرخ در محور آستارا تالش و آستارا اردبیل گرفتار شده بودند وی بیان کرد 30 راهدار با 18 دستگاه لودر گریدر و کامیون حدود یک میلیون متر مکعب برف را از راه های اصلی و فرعی آستارا برداشتند و محورهای اصلی و فرعی بازگشایی شده است وی بیان کرد برای بازگشایی راه های اصلی و فرعی 150 تن نمک و ماسه استفاده ");

345 –