دژپسند: حضور مردم زیاد و چشمگیر است و دنیا نمی تواند چشم خود را بر روی آن ببندد

مردم امروز با حضور با شکوه خود در مراسم راهپیمایی 22 بهمن پیام خود را به دنیا به ویژه به ترامپ رییس جمهور آمریکا نشان می دهند نوشته دژپسند حضور مردم زیاد و چشمگیر است و دنیا نمی تواند چشم خود را بر روی آن ببندد اولین بار در سایت خبری تحلیلی افق مردم امروز با حضور با شکوه خود در مراسم راهپیمایی 22 بهمن پیام خود را به دنیا به ویژه به ترامپ رییس جمهور آمریکا نشان می دهند وزیر اقتصاد درباره شایعات افزایش قیمت ");

186 –