فیلم سینمایی که برای اولین بار در تلویزیون پخش می شود

شبکه چهار سیما 24 بهمن ماه فیلم سینمایی افسانه بن هال محصول 2017 استرالیا را برای اولین بار نمایش می دهد به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا شبکه چهار سیما 24 بهمن ماه فیلم سینمایی افسانه بن هال محصول 2017 استرالیا را برای اولین بار نمایش می دهد به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا واحد تامین برنامه شبکه چهار که برای آخر هفته ی مخاطبان فیم های جدید را روانه آنتن پخش می کند برای پنجشنبه هفته جاری ");

33 –