باندهای فساد در ایران با شراکت درجه یک های فامیل

بسیاری از پرونده هایی که در چند ماه اخیر در دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی مفتوح شد با سوءاستفاده از روابط خانوادگی بود یکی از ابعاد فسادهای اقتصادی اخیر سوءاستفاده و جعل اسناد و مدارک برای گسترش شبکه های فساد بود که این مهم اغلب از طریق سوءاستفاده از نزدیکان رخ داد استفاده از خویشاوندان و سوءاستفاده از مدارک شناسایی آنها ترفندی است که در بسیاری از پرونده های اخیر می توان دید همچنین شراکت با اعضای ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *