تلویزیون باز هم بازنده شد

پخش زنده حالا تبدیل به یک کابوس برای مدیران تلویزیون شده است مدیرانی که در راستای محافظه کاری برای عبور از حواشی ماه های اخیر ترجیح دادند همه ویژه برنامه های سینمایی همزمان با جشنواره فیلم فجر به صورت ضبطی روی آنتن بروند و طبیعتاً با ریزش مهر نوشت پخش زنده حالا تبدیل به یک کابوس برای مدیران تلویزیون شده است مدیرانی که در راستای محافظه کاری برای عبور از حواشی ماه های اخیر ترجیح دادند همه ویژه برنامه ");

343 –