چپ ها دولت نگهدار نیستند؛ راست ها مردم نگهدار (گفت وگو با سیدمحمد غرضی، وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن)

من معتقدم با تغییر افراد اتفاقی نمی افتد و باید روش ها تغییر کند این روش استقراض از جیب فقرا روش شکست خورده ای است رویکرد اقتصادی باید با نگاه کمک به قاعده جامعه باشد تا ارتباط بین دولت و جامعه برقرار شود چپ ها دولت نگهدار نیستند راست ها مردم نگهدار گفت وگو با سیدمحمد غرضی وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن من معتقدم با تغییر افراد اتفاقی نمی افتد و باید روش ها تغییر کند این روش استقراض از جیب فقرا روش ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *