غافلگیری در تالار سوره با «میسان»/ امسال اجرای متفاوتی داریم

گروه موسیقی میسان از جمله مجموعه های فعال حوزه موسیقی اقوام ایران است که تصمیم دارد در سومین روز از برگزاری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر مخاطبانش را غافلگیر کند گروه موسیقی میسان از جمله مجموعه های فعال حوزه موسیقی اقوام ایران است که تصمیم دارد در سومین روز از برگزاری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر مخاطبانش را غافلگیر کند مهدی سواری سرپرست گروه موسیقی میسان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ");

30 –