اختصاص 120میلیارد تومان برای ساخت ترمینال فرودگاه شیراز

120 میلیارد تومان برای ساخت ترمینال فرودگاه شیراز اختصاص یافت به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مدیرکل فرودگاه های فارس گفت قرارداد اولیه ساخت ترمینال فرودگاه شیراز 100 میلیارد تومان بود که حدود 96 درصد آن هزینه شد رضا بدیعی فرد افزود با عدم توافق بحث واگذاری به صورت BLT به بخش خصوصی منتفی شد و ناوبری هوایی ایران براساس قرارداد حدود 20 میلیارد تومان به این طرح تزریق کرد بدیعی فرد با بیان این ");

185 –