ندا افشاریان نقش پایگاه اجتماعی اقتصادی و کیفیت دلبستگی به والدین در پیش-بینی رفتار خرابکارانه نوجوانان

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پایگاه اجتماعی اقتصادی و دلبستگی به والدین در پیش بینی رفتار خرابکارانه نوجوانان انجام شد نقش پایگاه اجتماعی اقتصادی و کیفیت دلبستگی به والدین در پیش بینی رفتار خرابکارانه نوجوانان پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پایگاه اجتماعی اقتصادی و دلبستگی به والدین در پیش بینی رفتار خرابکارانه نوجوانان انجام شد چکیده با توجه به این که مشکلات رفتاری نوجوانان تحت تاثیر عوامل فردی و اجتماعی ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *