هادی حکیمی، فاطمه زادولی، شاهرخ زادولی خواجه بررسی رابطه بین کیفیت مسکن و سرمایه روان شناختی در سکونتگاه های غیر رسمی

بنابر اهمیت سرمایه های روان شناختی در سکونتگاه های غیررسمی هدف این مقاله بررسی رابطه بین کیفیت مسکن و سرمایه روان شناختی در محله یوسف آباد تبریز می باشد بررسی رابطه بین کیفیت مسکن و سرمایه روان شناختی در سکونتگاه های غیر رسمی بنابر اهمیت سرمایه های روان شناختی در سکونتگاه های غیررسمی هدف این مقاله بررسی رابطه بین کیفیت مسکن و سرمایه روان شناختی در محله یوسف آباد تبریز می باشد چکیده اسکان های غیررسمی ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *