پیشنهاد یک اقتصاددان برای کاهش حاشیه بازار ایران

یک کارشناس اقتصادی عمده چالش بانک مرکزی را افزایش ضریب فزاینده پولی در کشور عنوان کرد مهدی بشارتده سلوطی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ضریب فزاینده پولی را یکی از مؤلفه های تأثیر گذار اقتصاد دانست و در تعریف آن گفت این ضریب توانایی خلق پول یک کشور را نشان می دهد که هرچقدر این ضریب پایین تر باشد اقتصاد وضعیت بهتری خواهد داشت وی افزایش ضریب فزاینده پولی را سبب افزایش قابلیت خلق پول بیشتر دانست و در تبیین ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *