چهره جهانی کاریکاتور ایران: در سرزمین ام قدر و منزلت دارم

رحیم بقال اصغری باغمیشه چهره بین المللی کاریکاتور ایران است که بی استاد و معلم به علم و هنر آراسته شده و می گوید در کشورش قدر و منزلت دارد و پیشنهادهای اغواکننده خارجی چهره جهانی کاریکاتور ایران در سرزمین ام قدر و منزلت دارم تبریز ایرنا رحیم بقال اصغری باغمیشه چهره بین المللی کاریکاتور ایران است که بی استاد و معلم به علم و هنر آراسته شده و می گوید در کشورش قدر و منزلت دارد و پیشنهادهای اغواکننده خارجی ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *