علیان: کف سازی چهارباغ قابل بازگشت است

مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان گفت در کف سازی چهارباغ ومحل هایی که آثار تاریخ وجود دارد ابتدا یک لایه ماسه و دو لایه پلاستیک قرار داده شده سپس خشکه سنگ بدون ملات ریخته و در نهایت سنگ فرش اجرا شده است به هیچ وجه لایه هایی که در حال اجرا است با خاک چهارباغ مستقیم تلاقی پیدا نمی کند علمدار علیان در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به کف سازی ها در چهارباغ عباسی اظهار کرد کاوش های باستان ");

75 –