دردسر یک پست عاشقانه برای احسان علیخانی

دوستان این صرفا یک متنِ و مربوط به یک نویسنده اسپانیایی و من از لحن و ادبیاتش خوشم اومد همین جان ماماناتون لطفا داستان و افسانه نسازید و به من ربطش ندید که من بتونم بدون دغدغه هر از گاهی متن یا شعر بزارم رویداد24 احسان علیخانی نوشت بهت گفتم اگر تو دروغ باشی تموم میشم ناامیدم کنی میمیرم هم دروغ بودی هم ناامیدم کردی تموم شدم اما نَمُردَم گریه کردم زار زدم قرص خوردم مریض شدم کَمَرَم شکست ");

385 –