واکنش بهروز شعیبی به سرنوشت روز بلوا در جشنواره

بهروز شعیبی درباره فیلم روز بلوا نوشت این فیلم به سرنوشت سیانور دچار شده است بهروز شعیبی کارگران روز بلوا یکی از فیلم های اکران شده در جشنواره پستی به این شرح در فضای مجازی منتشر کرد به اندیشیدن خطر مکن همراهان و همکاران عزیزم روزبلوا را با تلاش و همدلی ساختیم و وظیفه من است که از شما تشکر کنم متاسفم روزبلوا به سرنوشت سیانور دچار شد به اندیشیدن خطر مکن ");

238 –