نرخ بیکاری در ژاپن بالا رفت

هر چند نرخ بیکاری ژاپن تا پایان ماه سپتامبر با 0 1 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 2 4 درصد رسید اما این نرخ هنوز هم یکی از پایین ترین نرخ های بیکاری ثبت شده در سومین اقتصاد بزرگ جهان در طول سی سال اخیر محسوب می شود نرخ شغل به تقاضا که میزان فرصت های شغلی موجود به ازای هر 100 نفر جویای کار را می سنجد نیز طی این مدت با 0 2 درصد کاهش نسبت به نرخ ماه قبل در سطح 1 57 قرار گرفت طی این مدت شمار افراد بیکار با 130 هزار نفر افزایش ");

238 –