افتتاح دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی در کرمان

دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی عصر پنجشنبه با حضور استاندار کرمان معاون امور هنری وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در محل کاروانسرای گنجعلی خان کرمان افتتاح شد ");

236 –