آخرین وضعیت راه های شریانی کشور

بر اساس اعلام قرارگاه مرکزی حمل و نقل و راهداری زمستانی کشور در حال حاضر تمام راه های شریانی کشور به جز محور قزوین رشت باز است ");

200 –