رامیار رفاعی، مرتضی سامتی، شهرزاد سید صالحی، ژیار رفاعی کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود با استفاده از داده های پنل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان رامیار رفاعی مرتضی سامتی شهرزاد سید صالحی ژیار رفاعیکنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود با استفاده از داده های پنل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان از سال 1985 تا ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *