سرنوشت ترخیص خودروهای انبار شده در بندر خرمشهر

معاون سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند درباره خودروهای انبار شده در بندر خرمشهر گفت بر اساس نامه اخیر رییس دفتر رییس جمهوری قرار است وزیر اقتصاد پیش نویس مصوبه ترخیص این خودروها را برای تصویب به هیات دولت تقدیم کند به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا گمرک جمهوری اسلامی ایران از ترخیص 1048 خودروی وارداتی با دستور وزیر صنعت معدن و تجارت خبر داد در حالی که هنوز پس از دو سال وضعیت خودروهای دپو شده در بنادر ");

199 –