بازیگر سریال مشهور کمدی کارگردان شد/ همکاری با داستین هافمن در نخستین گام

داستین هافمن بازیگر سرشناس هالیوود در اولین فیلم یک کارگردان جلوی دوربین می رود بازیگر سریال تئوری بیگ بنگ در اولین تجربه کارگردانی اش از بازی داستین هافمن بهره می گیرد مهر نوشت داستین هافمن بازیگر سرشناس هالیوود در اولین فیلم یک کارگردان جلوی دوربین می رود بازیگر سریال تئوری بیگ بنگ در اولین تجربه کارگردانی اش از بازی داستین هافمن بهره می گیرد ماییم بیالیک که ایفاگر نقش ایمی در سریال تئوری بیگ ");

228 –