نستله ایران در تنگنای سیاستهای ناپایدار

یکی از کارهای پسندیده کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بزرگانی ایران که از چندوقت پیش دردستور اجرایی قرارگرفته است کالبدشکافی تنگناهای سرمایه گذاران خارجی در ایران است تا ضمن طرح مسایل در نهادهای بالاتر راه برای تشویق به توسعه سرمایه گذاران فعلی و ساعت24 یکی از کارهای پسندیده کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بزرگانی ایران که از چندوقت پیش دردستور اجرایی قرارگرفته است کالبدشکافی تنگناهای سرمایه گذاران خارجی ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *