اجرای نمایش«جان گابریل بورکمن» در سمنان

نمایش جان گابریل بورکمن نوشته هنریک ایبسن با ترجمه ای از ناصر ایرانی و با کارگردانی سید رحیم موسوی با عنوان عشق و اختلاس تا 30 بهمن جاری در مجموعه کومش سمنان روی صحنه است ایرنا سمنان نمایش جان گابریل بورکمن نوشته هنریک ایبسن با ترجمه ای از ناصر ایرانی و با کارگردانی سید رحیم موسوی با عنوان عشق و اختلاس تا 30 بهمن جاری در مجموعه کومش سمنان روی صحنه است ");

184 –