ورود «وارش» به شبکه سه در اواخر پاییز

مجموعه تلویزیونی وارش به کارگردانی احمد کاوری در حالی آخرین مراحل تولید را سپری می کند و پخش آن برای اواخر پاییز امسال از شبکه سه سیما پیش بینی شده است خبرگزاری آریا مجموعه تلویزیونی وارش به کارگردانی احمد کاوری در حالی آخرین مراحل تولید را سپری می کند و پخش آن برای اواخر پاییز امسال از شبکه سه سیما پیش بینی شده است به گزارش آریا آخرین مراحل فنی وارش به کارگردانی احمد کاوری و تهیه کنندگی محمودرضا ");

278 –