درخت سیب نیوتن کجای دنیا قراردارد؟!

درختی که دانشمندمعروف آیزاک نیوتن زیر آن نشسته بودوبعدازاینکه یک سیب ازآن سقوط کرد نیوتن به این فکر افتادکه چراسیب ها همیشه مستقیم به سمت پایین و روی زمین می افتند درختی که دانشمند معروف آیزاک نیوتن زیر آن نشسته بود و بعد از اینکه یک سیب از آن سقوط کرد نیوتن به این فکر افتاد که چرا سیب ها همیشه مستقیم به سمت پایین و روی زمین می افتند این درخت در حیاط خانه ای در شهر کوچک گرانتهام در کشور انگلستان قرار دارد ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *