کشاورزان هشدار های هواشناسی را جدی بگیرند / رشد بیش از 17 درصدی بارش نسبت به دوره بلند مدت

در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزان هشدار های هواشناسی را جدی بگیرند رشد بیش از 17 درصدی بارش نسبت به دوره بلند مدت حقیقت گفت با توجه به کاهش دما در مناطق جنوبی خوزستان و بوشهر به کشاورزان توصیه می شود که هر چه سریعتر نسبت به برداشت محصولات خود از مزارع و حقیقت گفت با توجه به کاهش دما در مناطق جنوبی خوزستان و بوشهر به کشاورزان توصیه می شود که هر چه سریعتر نسبت به برداشت محصولات خود از مزارع ");

32 –