پیمانکاران مسکن مهر پردیس واحدها را بدون نقص تحویل دهند

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس اعلام کرد پیمانکاران موظف به تحویل واحدهای بدون نقص به مالکان مساکن مهر هستند و در صورت مشاهده تخلف با پیمانکاران خاطی برخورد خواهد شد تهران ایرنا مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس اعلام کرد پیمانکاران موظف به تحویل واحدهای بدون نقص به مالکان مساکن مهر هستند و در صورت مشاهده تخلف با پیمانکاران خاطی برخورد خواهد شد سید مهدی هدایت روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت ");

181 –