رج برجی که کج تر می شود!

پروژه برج های دوقلوی کیو سال 93 و در دوره شورای شهر چهارم کلنگ زنی شد و قرار بود تا مهرماه 96 به بهره برداری برسد به گزارش ایسنا بر زمان بندی پروژه برج های دوقلو دائم تاکید می شد و بر این اساس تابلوی روزشمار نیز در محل ساخت نصب شده بود که بعد از مدتی خاموش و زمان بندی حذف شد در قرارداد پروژه برج های دوقلو که مرتفع ترین سازه خرم آباد محسوب می شود سهم شهرداری 25 و سرمایه گذار 75 درصد اعلام شده و سرمایه گذار آن ادامه …