خالق تندیس شهدای اهواز در دیار خود آرام گرفت

پیکر نورالله طهماسبی خالق تندیس های شهدا در اهواز و موشک شکسته نماد مقاومت دزفول جمعه در زادگاهش در شهرستان باغملک به خاک سپرده شد اهواز ایرنا پیکر نورالله طهماسبی خالق تندیس های شهدا در اهواز و موشک شکسته نماد مقاومت دزفول جمعه در زادگاهش در شهرستان باغملک به خاک سپرده شد به گزارش ایرنا پیکر استاد طهماسبی خالق آثار فاخر نقاشی و مجسمه ساز نامی استان خوزستان امروز در میان آه و حسرت مردم و مسئولین ادامه …