جالب ترین تبلیغ ویدیویی خودروها؛ فولکس واگن + فیلم

در این ویدیو سوپر اسپرت هایی نشان داده می شوندکه رویای همه بچه ها هستند در انتهای ویدیو کودکی در میان خیابان با تعجب خیره به بوگاتی شیرون است و توجهی به خیابان ندارد که در این فیلم با یک ویدیوی متفاوت طرف هستیم که در ابتدا با نشان دادن رویا پردازی کودکان در مورد سوپر اسپرت ها و خودرو های خاص آغاز می شود داشتن یک خودروی خاص و سوپر اسپرت رویایی است که بیشترمان در کودکی داشته ایم در این ویدیو هم سوپر اسپرت ادامه …