واردات گندم ممنوع شد +سند

گمرک ایران در بخشنامه ای تاکید کرد از هرگونه ترخیص گندم وارداتی اکیدا خودداری شود دولت بهار گمرک ایران در بخشنامه ای تاکید کرد از هرگونه ترخیص گندم وارداتی اکیدا خودداری شود به گزارش دولت بهار دفتر واردات گمرک در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی بر ممنوعیت واردات گندم تاکید کرد بر این اساس با توجه به نامه معاون جهاد کشاورزی در خصوص تحقق خود کفایی گندم و مواجهه با مازاد تولید و ذخایر کالای مزبور برممنوعیت ادامه …