شرط ترخیص خودروهای در گمرک مانده

در حالی که یک ماه قبل رییس سازمان توسعه تجارت خواستار ترخیص خودروهای در گمرک مانده شده بود رییس گمرک در نامه ای با این در خواست مخالفت کرد > تسنیم در حالی که یک ماه قبل رییس سازمان توسعه تجارت خواستار ترخیص خودروهای در گمرک مانده شده بود رییس گمرک در نامه ای با این در خواست مخالفت کرد ادامه …