بیزیــنس جالب و پول ســـاز بازیگـــر مشهور زن

جسیکا آلبا بازیگر زیبای آمریکایی است که از 13 سالگی بازیگری را آغاز کرد او در سال 2011 شرکتی را تاسیس کرد که در آن محصولات غیرسمی تولید می شود > کد خبر 606417 1397 01 03 16 47 45 جسیکا آلبا بازیگر زیبای آمریکایی است که از 13 سالگی بازیگری را آغاز کرد او در سال 2011 شرکتی را تاسیس کرد که در آن محصولات غیرسمی تولید می شود علت اصلی تاسیس شرکت احاطه شدن زندگی امروزی با محصولات شیمیایی و سمی بود این بازیگر زیبا نام شرکتش ادامه …