دلالان بازار دلار در دام تور مالیاتی

در حالیکه کارشناسان ضعف مدیریت و سیاستگذاری را عامل نوسانات بازار ارز می دانند جهانگیری با برگزاری جلسه محرمانه با مدیران بانکی خواستار خروج تقاضاهای سفته بازانه از بازار ارز شد اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با برگزاری جلسه محرمانه ای با مدیران عامل بانکها و مسئولان بانک مرکزی علاوه بر دریافت گزارشی از وضعیت بازار ارز خواستار به کارگیری تمهیداتی برای خروج تقاضاهای سفته بازانه از بازار ارز شده است ادامه …