گودالی در ارغنون

پاییز فصل طلایی تئاتر تهران است و آذرماه اوج آن این روزها سالن ها و تماشاخانه های تهران شاهد اجرای نمایش های متعدد و گوناگون اند بعضی از این نمایش ها از هزینه های تولید کلانی برخوردارند و با برخورداری از سوپراستارهای سینما و همچنین بازیگران مشهور تئاتر پاییز فصل طلایی تئاتر تهران است و آذرماه اوج آن این روزها سالن ها و تماشاخانه های تهران شاهد اجرای نمایش های متعدد و گوناگون اند بعضی از این نمایش ادامه …