مهدی صباغ زاده: کتابخوانی اساس کار فیلمساز است

کارگردان فیلم سینمایی خانه خلوت گفت مطالعه کتاب برای تولید آثار برتر و تاثیرگذار سینمایی بر جامعه اساس کار فیلمساز است ایرنا کارگردان فیلم سینمایی خانه خلوت گفت مطالعه کتاب برای تولید آثار برتر و تاثیرگذار سینمایی بر جامعه اساس کار فیلمساز است مهدی صباغ زاده کارگردان نیز جلوگیری می کند صباغ زاده تصریح کرد سینماگران نیز باید مطالعه کتاب با موضوعات مختلف را در اولویت برنامه های خود قرار دهد ادامه …