رایزنی وزارت صنعت با استاندارد برای مهلت دادن به خودروسازان

مشاور خودرویی وزیر صنعت از رایزنی وزارت صنعت با سازمان استاندارد برای مهلت دهی به خودروسازان در اجرای استانداردهای 85گانه خبر داد رایزنی وزارت صنعت با استاندارد برای مهلت دادن به خودروسازان مشاور خودرویی وزیر صنعت از رایزنی وزارت صنعت با سازمان استاندارد برای مهلت دهی به خودروسازان در اجرای استانداردهای 85گانه خبر داد شعارسال اصغر خسروشاهی در یک نشست خبری اظهار داشت مذاکره بین مدیران وزارت ادامه …