«ویز» ایرانی به بازار آمد

جای خالی نرم افزارهای مسیریاب صوتی بدون دردسر فیلترشکن برنامه نویسان ایرانی را بر آن داشت که با اتکا به توانایی های خود به تولید یک نرم افزار بومی اقدام کنند قانون جای خالی نرم افزارهای مسیریاب صوتی بدون دردسر فیلترشکن برنامه نویسان ایرانی را بر آن داشت که با اتکا به توانایی های خود به تولید یک نرم افزار بومی اقدام کنند به گزارش قانون به نقل از ایسنا پس از جنجال های مربوط به نرم افزار مسیریاب ویز ادامه …