مجمع عمومی اتحادیه مدغم استان تهران برگزار می شود

در هفته پایانی ادغام اتحادیه های استانی تشکل ها و موسسات قرآنی مردم نهاد مجمع عمومی مشترک اتحادیه های مؤسسات و تشکل های قرآنی استان تهران به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل ازپایگاه خبری اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور اتقان در هفته پایانی ادغام اتحادیه های استانی تشکل ها و موسسات قرآنی مردم نهاد و براساس جدول زمان بندی شده از سوی دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور موسسات قرآنی مجمع عمومی مشترک اتحادیه ادامه …