سامانتا فاکس تاچ می

هنر داستان و شعر و … – اهنگ تاچ می از سامانتا فاکس دانلود اهنگ تاچ می از سامانتا فاکس – دانلود ترانه سامانتا … دانلود آهنگ تاچ می سامانتا فاکس – دانلود ترانه سامانتا … دانلود اهنگ سامانتا فاکس تاچ می دانلود اهنگ سامانتا فاکس تاچ می – دانلود اهنگ تاچ می … دانلود آهنگ تاچ می از سامانتا فاکس – دانلود اهنگ تاچ می … دانلود اهنگ سامانتا فاکس touch me دانلود اهنگ سامانتا فاکس تاچ می دانلود اهنگ تاچ می از سامانتا فاکس – دانلود اهنگ تاچ می … بالاترین: آهنگ زیبای Touch Me از سامانتا فاکس

Touch Me Lyrics

Full moon in the city

یه ماهه کامل توی شهر

And the night was young

و شب جوون و بانشاط بود

I was hungry for love

تشنه عشق بودم

I was hungry for fun

تشنه تفریح کردن بودم

 

I was hunting you down

تو رو شکار کردم

And I was the bait

و خودم طعمه بودم

When I saw you there

وقتی تو رو اون جا دیدم

I didn’t mean to hesitate

دیگه نمی خواستم تردید کنم

 

This is the night

امشبه

This is the night

امشبه

This is the time we’ve got to get it right

الان رمانیه که کارامونو درست کنیم

 

(this is the night)

امشبه

Touch me, touch me

منو لمس کن منو لمس کن

I want to feel your body

می خوام بدنتو حس کنم

Your heart beat next to mine

ضربان قلبتو در کناره ماله خودم

(this is the night)

امشبه

Touch me, touch me now

منو لمس کنم حالا منو لمس کن

 

Quick as a flash you disappeared into the night

به سرعت یک درخشش کوتاه توی شب ناپدید شدی

Did I hurt you boy?

پسر آیا ازارت دادم؟

Didn’t I treat you right?

خوب باهات رفتار نکردم؟

You made me feel so good

تو به من احساس خیلی خوبی دادی

Made me feel myself

کاری کردی که خودمو حس کنم

Now I’m alone & you’re with somebody else

حالا من تنهام و تو پیش کسه دیگه ای هستی

This is the night

امشبه

This is the night

امشبه

This is the time we’ve got to get it right

الان رمانیه که کارامونو درست کنیم

 

(this is the night)

امشبه

Touch me, touch me

منو لمس کن منو لمس کن

I want to feel your body

می خوام بدنتو حس کنم

Your heart beat next to mine

ضربان قلبتو در کناره ماله خودم

(this is the night)

امشبه

Touch me, touch me now

منو لمس کنم حالا منو لمس کن

 

Touch me, touch me now

منو لمس کنم حالا منو لمس کن

Touch me, touch me now

منو لمس کنم حالا منو لمس کن

 

Hot & cold emotions confusing my brain

احساسات سرد و گرمی که منو گیج کرده

I could not decide between pleasure & pain

نمی تونم بین لذت و درد انتخاب کنم

Like a tramp in the night

مثل یک خونه بدوش در شب

I was begging you

بتو التماس می کردم

To treat my body like you wanted to

تا با بدنم اون جور رفتار کنی که دلت می خواد

 

Uh….

Uh, it’s begging for you

به تو التماس می کنه

 

(this is the night)

امشبه

Touch me, touch me

منو لمس کن منو لمس کن

I want to feel your body

می خوام بدنتو حس کنم

Your heart beat next to mine

ضربان قلبتو در کناره ماله خودم

(this is the night)

امشبه

’cos I want your body all the time

چون نیازمند بدن تو هستم

 

(this is the night)

امشبه

Touch me, touch me

منو لمس کن منو لمس کن

I want to feel your body

می خوام بدنتو حس کنم

Your heart beat next to mine

ضربان قلبتو در کناره ماله خودم

(this is the night)

امشبه

’cos I want your body all the time

چون نیازمند بدن تو هستم